Duyurular

2018-2019 EK MADDE 1 YATAY GEÇİŞ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Kayıt kabul dilekçesi Tıklayınız Dilekçe

2- YGS/LYS sonuç belgesi

3- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri de kabul edilecektir.)

4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1995 yılı ve öncesi doğum tarihli erkek öğrencilerden istenecek olup e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5- Kayıtlı bulunulan üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı ile bu karta bağlı diğer kartlar

6- 6 adet fotoğraf. 

Kayıt için istenilen belgelerin yeni tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.

Öğrenciler, kayıttan sonra tüm işlemlerini (ogris.gazi.edu.tr) adresinden takip edebilirler.