Duyurular

Değerli Öğrencilerimiz;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ndeki tavsiyeler de dikkate alınarak teorik dersler ve bu derslere ait laboratuvar uygulamaları Üniversitemizce sunulan imkanlarla uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılacaktır.

"Zorunlu Yaz Stajı" ve "Mesleki Uygulama" derslerinin durumu ile ilgili olarak, pandemi sürecinin durumuna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde karar verilecektir.

Ara sınavlar (vize sınavları) şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları doğrultusunda belirlenecek ilkelere göre dijital ortamlarda yapılacaktır.

Dönem sonu (Final) sınavlarının şekli salgının seyrine göre planlanacak ve sizlere ayrıca duyurulacaktır. 

1-4 Ekim Tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden ( https://obs.gazi.edu.tr/ ) ders kayıtlarını yapmanız ve ONAYLAMANIZ gerekmektedir. 

5 Ekim 2020 tarihinde güz yarıyılı dersleriniz başlayacaktır.

Yeni dönemde tüm derslerinizi GUZEM ( https://lms.gazi.edu.tr ) Öğrenme Yönetim Sitemi üzerinden takip edeceksiniz.

Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar dileriz.