ÇEVRE SAĞLIĞI

AMACI:

Öğrencilere biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler şeklinde doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar verildikten sonra; doğal ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkışı, yarattığı etkiler, bu sorunlara getirilebilecek çözüm yolları her konu ile ilgili derslerde (hava kirliliği, katı atıklar, arazi kullanımı ve çevre vb.) detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere çalışma hayatlarında ışık tutması amacı ile ulusal ve uluslar arası çevre konuları ile ilgili mevzuat karşılaştırmalı olarak okutulmaktadır. Bu doğrultuda programın temel amacı; öğrencilere çevrenin önemi, neden korunması gerektiği ve korunmazsa nelerle karşılaşabileceğimiz konularında bir bilinç aşılamak ve bu bilince sahip mezunların çevre konularında çalışmalarını sağlamaktır.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Program Kadrosu:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN (Program Başkanı)
Öğr. Gör. Göktuğ GÜL
Öğr. Gör. Dr. Elvan ANADOL


Derslik Sayısı: 2

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Bu programdan mezun öğrenciler kendi tercihlerine bağlı olarak arazi de uygulamalı çalışmak isterlerse, uzun süreli yürüyüşler yapacaklarından; aynı şekilde, laboratuar ortamında çalışacaklarsa, yine uzun süre ayakta durmaları gerektiğinden fiziksel özelliklerinin buna uygun olması gerekir.
Yetenekler: Deneyleri rahat yapabilecek kadar bir el becerileri olması yeterlidir. Özel bir yetenek gerektirmez.
İlgi: Kesinlikle doğa sevgisi ve ilgisi olması gereklidir. Yüksekokulda eğitim sırasında yapılan staj uygulamaları ve süresi:
 

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV'de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

 


PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Unvan: Sağlık Teknikeri

Çalışma Alanları: Belediyeler, İller Bankası, Çevre Bakanlığı gibi çevre ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve gönüllü kuruluşlarda görev alabilirler. Günümüz koşullarında kendi işlerini kurma olanağı çok fazla değildir. 

İş İmkanları: Günümüzde çok fazla iş imkanı olmasa da çevre ile ilgili konular geleceğe yönelik konular olduğundan, önü açık bir alan olduğunu söylemek mümkündür.

MESLEĞİN GELECEĞİ
Çevre problemleri ülkemizde son 10 yıldır gündemde olduğundan, çevre teknikerliği yeni bir branş olarak gelecek vaat etmektedir. Çünkü, benzer konuda eğitim veren Çevre Mühendisliği ve Biyoloji gibi 4 yıllık lisans programlarından mezun olan kişilerin görev alanı ile lise mezunu kişilerin görev alanı arasında, teknikerlik seviyesinde hizmet verecek bir "ara elemana" ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, Türkiye genelinde benzer eğitimi vererek bu ara elemanları yetiştiren başka bir bölüm bulunmamaktadır. Üç yıldır mezun veren bu bölümün, mezun kadrosunun genişlemesi ve kendilerini kanıtlaması ile bu mesleğe olan talebin artacağı düşünülmektedir.