İdari Personel
Yüksekokul Sekreterliği Adem KINACI
Personel İşleri Meryem KARADENİZ
Muhasebe Yasin NİDA
Öğrenci İşleri Hatice GENÇ(ÖRÜL)
Satın alma Durak ÇELİK
Taşınır Kayıt Dursun BAYRAK
Kütüphane Şükrü KÖSE
Evrak Kayıt H.Murat ALTAY
Evrak Murat KORGUN