İdari Personel
Yüksekokul Sekreteri Adem KINACI
Makam Sekreteri Meyrem KARADENİZ
Personel İşleri Seyit YÖRÜR
Personel İşleri Özlem TATLICI
Muhasebe Yasin NİDA
Öğrenci İşleri Hatice GENÇ(ÖRÜL)
Öğrenci İşleri Levent YAVUZ
Satın Alma Durak ÇELİK
Kütüphane Şükrü KÖSE
Taşınır Kayıt Dursun BAYRAK
Teknik Servis Murat BUGÜŞ
Evrak Kayıt H.Murat ALTAY
Evrak Kayıt Murat KORGUN