Duyurular

YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
2.Adli Sicil Belgesi
3.İkametgah
4.4 Adet Vesikalık Resim
5.Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (*)
(Not:* Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı ya da onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir.)
6.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (*)
(Not:*Sözkonusu form elektronik ortamda doldurulacaktır. Daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır. )
Not: Aday tarafından doldurulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan tüm bilgiler ilgili birim görevlisi tarafından kontrol edilecek ve 
ilgili görevli tarafından formun en alt kısmı imzalanacaktır.
                       
Önemli Not: 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağrılır.