İletişim
   

Santral

Tel

(0312)

484 56 35

484 57 87

484 49 28

Belgegeçer (Fax): (0312) 484 36 49

 

Dahili Numaralar

Öğrenci İşleri -114

Muhasebe-115

Satın Alma-116

Taşınır Kayıt-117

Evrak  Kayıt-120

Personel İşleri-122

          shmyo@gazi.edu.tr