m_cevre
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI PROGRAMI
           
DÖNEM I (Güz Yarıyılı)        
Y.KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I 2 0 2 1
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 1
ING 101 İngilizce I 3 0 3 2
CEV101 Genel Biyoloji 2 2 3 4
CEV103 Genel Mikrobiyoloji 2 0 2 3
CEV105 Genel Kimya 3 0 3 4
CEV107 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 2
CEV109 Radyobiyoloji 2 0 2 2
CEV111 Çevre Felsefesi ve Etiği 2 0 2 2
CEV113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Toplam: 26 3 28 30
           
DÖNEM II (Bahar Yarıyılı)        
Y.KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II 2 0 2 1
TUR102 Türk Dili-II 2 0 2 1
ING 102 İngilizce II 3 0 3 2
CEV102 Ekoloji 4 0 4 3
CEV104 Gıda Hijyeni ve Kontrolu 2 0 2 2
CEV106 Katı Atıklar 2 0 2 2
CEV108 Anatomi 2 0 2 2
CEV110 Biyoistatistik 2 0 2 1
CEV112 Hidroloji 2 0 2 2
CEV100 Yaz Stajı I (30 İş Günü)     4 6
CEV114 Klimatoloji 2 0 2 2
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 27 0 31 30
           
DÖNEM III (Güz Yarıyılı)        
Y.KODU DERSIN ADI T U K AKTS
CEV201 Atık Su Arıtımı 2 0 2 3
CEV203 Ekotoksikoloji 2 0 2 3
CEV205 Konut ve İşyeri Sağlığı 2 0 2 2
CEV207 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2
CEV209 Çevre Biyolojisi 2 0 2 2
CEV211 Halk Sağlığı 2 0 2 2
CEV213 Toprak Bilimi 2 0 2 2
CEV215 Fizyoloji 2 0 2 2
CEV217 Çevre ve Gıda Mevzuatları 2 0 2 2
CEV219 Araştırma  Projesi 0 2 1 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 22 2 23 30
           
DÖNEM IV (Bahar Yarıyılı)        
Y.KODU DERSIN ADI T U K AKTS
CEV202 Mesleki Uygulama 0 18 9 20
CEV204 Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme 4 0 4 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 8 18 17 30
  Genel Toplam: 83 23 99 120
           
SEÇMELİ DERSLER        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
SEC101 Biyoteknoloji 2 0 2 3
SEC102 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 2 3
SEC103 İçme Suyu ve Halk Sağlığı 2 0 2 3
SEC104 Yaban Hayata Adaptasyon Yolları 2 0 2 3
SEC105 Hava Kirliliği 2 0 2 3
SEC106 Doğa Koruma 2 0 2 3
SEC107 Etkili Yazışma Teknikleri 2 0 2 3
SEC108 Bilgiye Erişim Araçları 2 0 2 3
SEC109 Harita Bilgisi ve Uygulama 2 0 2 3
SEC110 İlk Yardım 2 0 2 3
SEC111 Kimyada Özel Konular 2 0 2 3
SEC112 Bilim Adamları ve Buluşları 2 0 2 3