m_patoloji
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
           
DÖNEM I (Güz Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2 0 2 1
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 1
ING101 İngilizce  I 3 0 3 2
PAT101 Genel Kimya 2 0 2 3
PAT103 Genel Mikrobiyoloji 2 0 2 3
PAT105 Fizyoloji  2 0 2 3
PAT107 Anatomi 2 0 2 4
PAT109 Sitoloji 2 0 2 3
PAT111 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Toplam: 23 1 24 30
           
DÖNEM II (Bahar Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2 1
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 1
ING102 İngilizce II 3 0 3 2
PAT102 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I 2 4 4 4
PAT104 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2
PAT106 Sitoteknoloji I 3 0 3 3
PAT108 Histoteknoloji I 3 0 3 3
PAT100 Yaz Stajı I (30 İş Günü)     4 6
PAT110 Histoloji 2 0 2 2
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 23 4 29 30
           
           
DÖNEM III (Güz Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
PAT201 Sitoteknoloji II 3 0 3 4
PAT203 Histoteknoloji II 3 0 3 4
PAT205 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II 2 4 5 5
PAT207 Araştırma Projesi 0 2 2 4
PAT209 Patolojide Genel Kavramlar  3 0 3 3
PAT211 Biyokimya 3 0 3 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 18 6 23 30
DÖNEM IV (Bahar Yarıyılı)         
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
PAT202 Mesleki Uygulama 0 18 9 20
PAT204 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 0 2 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 6 18 15 30
  Genel Toplam: 70 29 91 120
           
SEÇMELİ DERSLER        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
SEC701 Toksikoloji 2 0 2 3
SEC702 Halk Sağlığı 2 0 2 3
SEC703 Özel Histoloji 2 0 2 3
SEC704 İlk Yardım 2 0 2 3
SEC705 Hastalık Bilgisi 2 0 2 3
SEC706 Davranış Bilimleri 2 0 2 3
SEC707 Bilgiye Erişim Araçları 2 0 2 3
SEC708 Sosyal Sorumluluk 2 0 2 3
SEC709 Güncel Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 3
SEC710 Patolojide Özel konular 2 0 2 3
SEC711 Çevre Koruma 2 0 2 3
SEC712 Bilim Adamları ve Buluşları 2 0 2 3

d�ts=��> KODU DERSIN ADI T U K AKTS SEC101 Biyoteknoloji 2 0 2 3 SEC102 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 2 3 SEC103 İçme Suyu ve Halk Sağlığı 2 0 2 3 SEC104 Yaban Hayata Adaptasyon Yolları 2 0 2 3 SEC105 Hava Kirliliği 2 0 2 3 SEC106 Doğa Koruma 2 0 2 3 SEC107 Etkili Yazışma Teknikleri 2 0 2 3 SEC108 Bilgiye Erişim Araçları 2 0 2 3 SEC109 Harita Bilgisi ve Uygulama 2 0 2 3 SEC110 İlk Yardım 2 0 2 3 SEC111 Kimyada Özel Konular 2 0 2 3 SEC112 Bilim Adamları ve Buluşları 2 0 2 3