m_tlt
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
           
DÖNEM I (Güz Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2 0 2 1
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 1
ING101 İngilizce  I 3 0 3 2
TLT101 Anatomi 2 0 2 3
TLT103 Fizyoloji 2 0 2 2
TLT105 Temel Biyokimya 2 0 2 2
TLT107 Temel Kimya 2 0 2 2
TLT109 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 2
TLT111 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
TLT113 Genel Mikrobiyoloji 2 0 2 3
TLT115 Sitoloji 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Toplam: 27 0 27 30
           
DÖNEM II (Bahar Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2 1
TUR102 Türk Dili II 2 0 2 1
ING102 İngilizce II 3 0 3 2
TLT102 Klinik Mikrobiyoloji 2 0 2 2
TLT104 Bilgisayarla İstatistik Uygulama 2 2 3 2
TLT106 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 1
TLT108 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 2 0 2 1
TLT100 Yaz Stajı I (30 İş Günü)     4 6
TLT110 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 4
TLT112 Laboratuvar Kimyası 2 0 2 2
TLT114 Histoloji 2 0 2 2
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 25 3 31 30
           
DÖNEM III (Güz Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
TLT201 Halk Sağlığı 2 0 2 2
TLT203 Hematoloji 2 0 2 2
TLT205 İmmunoloji 2 0 2 2
TLT207 Klinik Biyokimya 2 0 2 3
TLT209 Patoloji ve Sitopatoloji 2 0 2 3
TLT211 Mikoloji ve Parazitoloji 2 0 2 2
TLT213 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 3
TLT215 Laboratuvar Uygulamaları 2 4 4 4
TLT217 Araştırma Projesi 0 2 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 20 6 24 30
           
DÖNEM IV (Bahar Yarıyılı)        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
TLT202 Mesleki Uygulama 0 18 9 20
TLT204 Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon 2 0 2 4
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 2 0 2 3
                                                     Toplam  : 6 18 15 30
  Genel Toplam: 78 27 97 120
SEÇMELİ DERSLER        
KODU DERSIN ADI T U K AKTS
SEC401 Viroloji 2 0 2 3
SEC402 Organik Kimya 2 0 2 3
SEC403 Biyomedikal 2 0 2 3
SEC404 Radyobiyoloji 2 0 2 3
SEC405 Teşhiste Moleküler Teknikler 2 0 2 3
SEC406 Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri 2 0 2 3
SEC407 Araştırma Teknikleri 2 0 2 3
SEC408 Sosyal Sorumluluk 2 0 2 3
SEC409 Güncel Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 3
SEC410 İlk Yardım 2 0 2 3
SEC411 Deontoloji ve Meslek Etiği 2 0 2 3
SEC412 Bilim Adamları ve Buluşları 2 0 2 3