TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler ÖSS’nin belirlediği sayısal puana göre yerleştirilmektedirler. (Sayısal-I)

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

(ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geç iş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Vize –Final – ve Tek Ders Sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

 

AMAÇ:

Bu programda amaç sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların idari hizmetlerinde ara insan gücü yetiştirmek ve mesleğinde lisans öğreniminin ilk kademesini oluşturmaktır.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Program Başkanı: Doç.Dr. Hakan TEKEDERE

Program Kadrosu:

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE

Doç. Dr. Alper GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİRTOLA

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Alper ERTEM

Öğr. Gör. Mehmet Erdem GÜNEY

 

Derslik Sayısı: 2

Laboratuar sayısı: 1

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Bu bölüm mezunlarının mesleklerinin gerektirdiği görevleri yerine getirebilmeleri için fiziksel engellerinin olmaması, gerekse de bedensel engellilerin fiziksel rahatsızlığına uygun görevlerini de başarı ile yapabileceklerini düşünülmektedir.

Yetenek: Büro hizmetlerine ilgili, bilgilerin belgelenmesi konusunda kabiliyetli, el becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın, düzgün diksiyona sahip, insan ilişkilerinde başarılı ve hasta psikolojisini algılayabilecek yeteneklere sahip olmalıdır.

İlgi: Bilgisayar, büro cihaz ve makineleri ile diğer otomasyon cihazlarına, yabancı dil ve tıp terminolojisine ilgisi olmalı.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV'de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: Sağlık Teknikeri (YÖK Yürütme Kurulunun 92.26.698 sayılı kararı ile Tıbbi Sekreter unvanınıda kullanabilirler.)

İş İmkanları : DMS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivisti ve Yönetim Sekreteryası olarak çalışabilirler.

Mesleğin Geleceği: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği hekim ile hasta arasında köprü görevi yapan bir meslek grubu olduğu için hekimlerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak hastalarına ve tıp bilimine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır. Hasta psikolojisini bildiği için hastaları yönlendirerek hastanın memnuniyeti artırmakta, dolayısıyla kurumun verimliliğide artmaktadır. Bilişim çağında iletişim teknolojisini kullanabildiği için üst düzey yönetimin vazgeçilmez yardımcı bir elemanı niteliğindedir. Dünyada ve Türkiye’de gelişen yeni bir meslek olması nedeniyle sağlık sektörünün vazgeçilmez ara insan gücüdür.