YAŞLI BAKIMI

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler ÖSS’nin belirlediği sayısal puana göre yerleştirilmektedirler. (Sayısal-I)

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

(ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geç iş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Vize –Final – ve Tek Ders Sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

 

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ: Yaşlı bakımı teknikeri; almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insangücü olarak tanımlanabilir.

AMACI: “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 yıl

DİPLOMA TÜRÜ: Önlisans

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Program Başkanı: Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Program Kadrosu:

Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI(Program Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Doç. Dr. S. Selcen BABAOĞLU AYDAŞ

Öğr. Gör. Dr. Deniz BAŞBINAR AKTEKİN

Öğr. Gör. Sariye Bilge DOĞAN

 

DERSLİK SAYISI: 2

LABORATUAR SAYISI: 2

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER: Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV'de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI: Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların yaşlı bakım birimlerinde görev yapabilirler.

İŞ İMKANLARI : KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEĞİ: Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından üniversite mezunlarını tercih etmeye başlamakta ve gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.