Görev Tanımları

 

Yüksekokul Sekreterliği

Adem Kınacı

adem.kinaci@gazi.edu.tr

Öğrenci İşleri Birimi

Hatice Duygu Genç

Levent Yavuz

Personel Hizmetleri Birimi

Seyit Yörür

Özlem Tatlıcı

Ayniyat Birimi-Taşınır Kayıt

Durak Çelik

Dursun Bayrak

Bakım Onarım

Murat Bugüş

Muhasebe Ofisi

Yasin Nida

Alpay Küçükkafa

Makam Sekreterliği

Jale Demirbaş

Evrak Kayıt

Oğuz Gökhan ERBAY
Murat KORGUN

Kütüphane

Şükrü KÖSE
Muharrem EKİNCİ