Mesleki Uygulama

Mesleki Uygulama Süreci

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ

 

MESLEKİ UYGULAMA ÖNCESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Mesleki Uygulama dersini alacak bütün öğrenciler (2. sınıf Öğrencileri)

 1. Ders Kayıt Döneminde G.Ü. Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden (https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/) Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. Mesleki Uygulama 09.03.2022- 10.06.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 2. Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında istenilen adette doldurulacaktır. 

Mesleki Uygulama Ek-1-Form  (3 nüsha doldurulacaktır)

Mesleki Uygulama Ek 2 Form (3 nüsha doldurulacaktır) Gazi Üniversitesi dışında işletmelerde mesleki uygulama yapacak olan öğrenciler için.

Mesleki Uygulama Ek 2 Form_Gazi (3 nüsha doldurulacaktır) Mesleki Uygulama Yapacak yer bulamayıp, Gazi Üniversitesi birimlerinde mesleki uygulama yapacak öğrenciler için.

3. Mesleki Uygulamalarını Gazi Hastanesi'nde yapacak öğrencilerin doldurdukları Mesleki Uygulama Müracaat Formu'nu onaylatmalarına gerek yoktur. Gazi Hastanesi dışında yapacak öğrencilerin Mesleki Uygulama Müracaat Formu'nu mesleki uygulama yapacakları kuruma onaylatmaları gerekmektedir.

4. Tüm öğrencilerin SGK'dan Müstehaklık belgesi almaları gerekmektedir.

5. Tüm öğrencilerin "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" belgesi alması zorunludur. (Öğrencilerimiz bu belgeyi kendi imkanları ile alacaklardır)

6. Mesleki Uygulama yapacak tüm öğrencilerimizin Tetanoz, Hepatit Aşıları ve ppd testi yaptırdıklarına ilişkin onaylı resmi belgeyi program başkanlarına diğer formları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Bazı Kurum ve Kuruluşlar İlgili Makam yazısı istemekte olup lgili belge için tıklayınız)

8. EKLER:

  1. T.C. kimlik fotokopisi
  2. Müstehaklık Belgesi
  3. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Evrakların Yüksekokulumuza Son Teslim Tarihi

Mesleki Uygulama Tarih Aralığı

01.03.2022 (SALI) Saat:15:00

09.03.2022-10.06.2022

 

MESLEKİ UYGULAMA BAŞLARKEN

Mesleki Uygulama başlama tarihiniz: 09.03.2022 Çarşamba

Öğrencilerimiz Mesleki Uygulama yapacağı birime giderken yanlarında bulunması gereken evraklar

  1. Okulumuz Staj/İşyeri Bürosundan alacakları Mesleki Uygulama Formları (Form1 ve Form2)
  2. Tetanoz, Hepatit Aşıları ve ppd testi yaptırdıklarına ilişkin onaylı resmi belgelerin birer örneği 
  3. Mesleki Uygulama Değerlendirme ve Devam Durum Çizelgesi Tüm programlar için (İlgili belge için tıklayınız)  İlk Acil yardım bölümü için(ilgili belge için tıklayınız)
  4. Bazı Kurumlar İlgili Makam yazısı istemekte olup (ilgili belge için tıklayınız)

Yukarıdaki evrakların tamamını mesleki uygulama yapacakları birimin Eğitim/Staj birimine ulaştırmak öğrencilerin sorumluluğundadır.

 

MESLEKİ UYGULAMA SONRASI

Mesleki Uygulama Değerlendirme ve Devam Durum Çizelgelerinin imzalı onaylı olarak ilgili öğretim elemanları/program başkanlarına ulaştırılması gerekmektedir. 

Onaylanan bu belgeleri mesleki uygulama yaptığınız birimden kapalı zarf içerisinde teslim alarak,  ilgili öğretim elemanları/program başkanlarına elden teslim ediniz.  (İlgili Evrakların akıbetinden bizzat öğrenciler sorumludur.)

Mesleki uygulama sonunda yapılacak not değerlendirme süreci programların insiyatifinde olup, bu konuda program başkanlarınızdan bilgi alabilirsiniz.

background image