Ağız ve Diş Sağlığı

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler ÖSS’nin belirlediği sayısal puana göre yerleştirilmektedirler. (Sayısal-I)

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

(ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geç iş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Vize –Final – ve Tek Ders Sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

AMAÇ

Diş tedavisinde kullanılan aletlerin sterilizasyonunu yapabilecek ve tedavi anında kullanılacak aletleri hazırlayarak hastaya müdehale esnasında diş hekimine yardımcı olabilecek sağlık çalışanlarını yetiştirmektir.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ

Dişcilik Hizmetleri Bölümü'nde açılan bu programın eğitim süresi 2 yıldır ve her yarıyılda 30 AKTS kredisi almak üzere toplam 120 krediyi tamamlamak gerekir. Birinci yıl sonunda 30 iş günü staj yapılması zorunludur.

Eğitim süresince;

Meslek ile ilgili dersler Diğer dersler
 • Klinik Araç Gereç ve Malzemeleri
 • Ağız, Diş Anatomisi ve Terminolojisi
 • Maddeler Bilgisi
 • Laboratuvar İşlemleri
 • Meslek Etiği
 • Klinik Cihazlar
 • Bakımı ve Kalibrasyonu
 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
 • Sistemik Hastalıklar ve İlk Yardım
 • Oral Hijyen Eğitimi
 • Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt
 • Diş Hekimliğinde Radyoloji
 • Türk dili
 • Yabancı Dil
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Seçmeli Dersler

gibi genel dersler okutulur. Ayrıca Hastanelerin diş kliniklerinde Mesleki Uygulama ve Yaz Stajı dersleri kapsamında uygulamalı eğitim verilir. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği programına Öğrenci Seçme Sınavından başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Bunun için YGS-2 puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Ayrıca programa Meslek liselerinin Diş Protez Teknisyenliği programlarından sınavsız geçişle de öğrenci kabul edilmektedir.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Derslik Sayısı: 2

Laboratuvar  sayısı: ...

Bölüm Başkanı: Yrd. Doc. Dr. Üzeyir ÇAĞLAR

Program Kadrosu:

 • Dr.Öğr.Üyesi Üzeyir ÇAĞLAR (Program Başkanı)
 • Doç.Dr. Ebru DOĞAN GÜNER
 • Doç.Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN 
 • Öğr.Gör İlknur BAKIR

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve çalışma odalarında devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.

Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.

İlgi: Sterilizasyon ve teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon sistemlerine ilgisi olmak.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV'de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

 

MEZUNLARIN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Bu programı başarı ile tamamlayanlara önlisans diplaması verilir ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ünvanı kazanırlar. Mezunlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, Özel Muayenehanelerde, Diş Hekimliği Fakültelerinde ve Özel Diş Hastanelerinde çalışabilirler.

MESLEKTE İLERLEME
Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, "Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi" gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.