Birimin Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

 

MİSYONUMUZ

 

Üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif sahibi ara elemanları yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

 

DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ

 

Dürüstlük

Güvenilirlik

Tutarlılık

Tarafsızlık

Çağdaş ve yenilikçi

Paylaşımcılık

Şeffaflık

Verimlilik

Sorumluluk sahibi olmak

Mesleki uzmanlık

Karşılıklı saygı

Katılımcılık

Mesleki etik değerlere saygılı ve bağlı olmak

 

İYİLEŞTİRME ALANLARI

Birimimiz; üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına  ve sorumluluklarına duyarlı, yaptığı işi bilen, ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olma özelliğiyle güçlü bir yöne sahiptir. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik daha çok ders alması ve okulumuzdaki görevli öğretim elemanlarımızın  araştırmaya yönelik daha çok çalışma yapmaları iyileşmeye açık yönlerimizdir.