Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.05.2020 tarih ve 30480 sayılı yazıları çerçevesinde Üniversitemizde Dönem Sonu Sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze yerine dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz Akademik Takvimi'nde gerekli güncellemeler yapılacak olup ilgili birimlerin görüşleri de alınarak gerek sınavların yapılış biçimi gerekse Yoğunlaştırılmış Yaz Öğretimi Programı hakkında en kısa zamanda bilgilendirme yapılacaktır.

Öğrenci ve Öğretim elemanlarımıza saygıyla duyurulur.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü