Form ve Belgeler

Yurt içi Yurt Dışı Görevlendirilmeye ilişkin Başvuru Formu (Personel İçin)

Akademik Personel Mazeret ve Yıllık İzin Formu (Personel İçin)

İdari Personel Mazeret ve Yıllık İzin Formu (Personel İçin)

Ders Muafiyet (Öğrenciler İçin)

İlişik Kesme (Öğrenciler İçin)

Mezuniyet Başvuru (Öğrenciler İçin)

Tek Ders Başvuru Dilekçesi (Öğrenciler İçin)