Duyurular
  1. Pandemi Dönemi dolayısıyla Üniversitemiz Akademik Takvimi güncellenmiş ve Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmıştır. Akademik Takvim pandemi sürecine bağlı olarak yeniden güncellenebilecektir.
  2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda Ara Sınavlar; ödev, rapor, proje vb. dönem içi çalışmalarla değerlendirilecektir.
  3. Güncellenmiş Akademik Takvimde 2019-2020 Bahar Yarıyılında pandemi dolayısıyla yapılamayan dersler için yoğunlaştırılmış Yaz Öğretimi planlanmıştır. Yaz Öğretiminde sadece 2019-2020 Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretimle yapılamayan dersler açılacaktır. Güncellenmiş Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ayrıca bir Yaz Okulu açılmayacaktır. Bununla birlikte, 2019-2020 Güz Yarıyılında ders kaydı yaptırmış, devam zorunluluğunu almış ancak başarısız (FF ve FD) olmuş öğrenciler ile Bahar yarıyılında ders kaydını yaptırmış ve başarısız (FF ve FD) olmuş öğrencilere başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavı hakkı tanınmış ve sınav tarihleri Akademik Takvimde gösterilmiştir.
  4. Önlisans ve lisans programlarında; öğretmenlik uygulaması, işyeri eğitimi, eczane stajı ve Üniversite dışı yürütülen diğer meslekî eğitim uygulamalı dersler, programların almış oldukları kararlar doğrultusunda idari birimlerin de bilgisi dâhilinde dijital imkânlarla sürdürülebilecektir.
  5. Pandemi dolayısıyla önlisans ve lisansta 2, lisansüstü programlarda 3 hafta ara verilen eğitim öğretimin tamamlanması için uzaktan öğretim süreci Akademik Takvimde bütün programlarda 7 Haziran’a kadar uzatılmıştır.

Öğrencilerimize, idarî ve akademik personelimize önemle duyurulur.