PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler ÖSS’nin belirlediği sayısal puana göre yerleştirilmektedirler. (Sayısal-I)

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

(ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geç iş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Vize –Final – ve Tek Ders Sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

 

AMACI: Patoloji uzmanı gözetiminde, mikroskopik değerlendirme dışındaki işlemlerin yapılmasında yeterlik kazanmış, geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ: Öğrencilerimiz Anatomi, Fizyoloji, Sitoloji, Histoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Sitoteknoloji, Histoteknoloji gibi temel teorik derslerinin yanında, Yaz Stajı ve Mesleki Uygulama gibi pratik derslerini de tamamlayarak mezun olabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Program Başkanı: Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA (Program Başkanı)

Program Kadrosu:

Doç. Dr. Ayşe ÖĞÜTÇÜ ASLANTÜRK (Program Başkanı)

Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA 

Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Doç. Dr. Elvan ANADOL

Öğr.Gör. Hazer YÜKSEKDAĞ

Derslik Sayısı: 2

Laboratuar sayısı: 1

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER:

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve görüntüleme odalarında devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.

Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.

İlgi: Teknik cihazlara,bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV'de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

 

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI: Program öğrencilerimiz patoloji laboratuvar alanında ihtiyaca yönelik hizmetleri uluslararası standartlara uygun olarak verebilecek şekilde teorik ve pratik mesleki donanıma sahip Patoloji Laboratuvar Teknikeri olarak mezun olmaktadırlar. Patoloji Laboratuvarı Teknikleri programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Sitogenetik Laboratuvarı, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında görev yapabilmektedir.

MESLEĞİN GELECEĞİ: Patoloji Laboratuvarı Teknikleri programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yaparak Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.