Yaz Stajı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yaz Stajı

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1. Yaz Stajı yapmak istedikleri yerleri 19/04/2019 tarihine kadar aşağıda isimleri belirtilen Yaz Stajı dersini aldığı öğretim elemanlarına bildirmeleri.

Yaz Stajı Öğretim Elemanları

PROGRAM

Öğretim Elemanı

Ağız ve Diş Sağlığı Doç. Dr.Ebru Doğan GÜNER
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğr.Gör. Burcu DUMAN
İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. İsmet ÇELEBİ
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Doç. Dr. Ayşe ASLANTÜRK
Tıbbi Laborutavar Teknikleri Öğr. Gör. Dr. Günnur ORHAN
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doç. Dr. Ebru BEYZİ
Yaşlı Bakımı Öğr. Gör. Dr. Deniz Başbınar AKTEKİN

 

2. Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında doldurmaları.

YAZ STAJI MÜRACAAT FORMU (Resimli 3 nüsha doldurulacaktır.)

EK-2 FORMU (3 nüsha doldurulacaktır.)

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi(2 nüsha doldurulacaktır.)

3. Yaz Stajını Gazi Üniversitesine bağlı birimler (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi) dışında yapacak öğrencilerin Yaz Stajı Müracaat Formu'nu staj yapacakları kuruma onaylatmaları gerekmektedir.

4. Yaz Stajını Gazi Üniversitesine bağlı birimlerde yapacak öğrencilerin doldurdukları Yaz Stajı Müracaat Formu'nu onaylatmalarına gerek yoktur.

5. Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

6. Tüm Öğrencilerimizin Tetanoz, Hepatit Aşıları ve ppd testi yaptırdıklarına ilişkin onaylı resmi belgeyi Staj Sorumlu Öğretim Elemanına teslim etmeleri gerekmektedir.

7. Tüm öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgesi alması zorunludur.

8. Tüm öğrenciler staj evraklarını 3 ayrı dosya şeklinde gruplayarak dosyalayacaklardır. Aşı kartları ve iş güvenliği sertifikalarının asıl nüshaları öğrencilerde kalacak dosyalara sadece fotokopileri koyulacaktır.

9. Üç nüsha hazırlanan dosyalardan üçüncü dosyaya "Devam Çizelgesi" ve "Değerlendirme Formu" çıktısı alınarak eklenecektir (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) Dosyalar hazırlandıktan sonra yaz stajı program sorumlu öğretim elemanına teslim edilecektir.

11. İlk ve Acil Yardım Programı Devam Çizelgesi ve Değerlendirme Formu

12. Yaz stajı raporları rapor hazırlama kurallarına uygun olarak düzenlenecektir.

13. Staj raporu kapak dosyası.

14. Staj raporu sayfası

Yaz Stajı 30 (Otuz) iş günüdür. 

 Yaz Stajı Başlama Tarihi:

24.06.2019

Yaz Stajı Bitiş Tarihi:

05.08.2019

Yaz Stajı Rapor Teslim Tarihi:

06-09/08/2019

EKLER:

  1. T.C. Kimlik Fotokopisi
  2. Müstahaklık Belgesi

Bu belgeler en geç 19 Nisan 2019 tarihine kadar yukarıda isimleri belirtilen program öğretim elemanına teslim edilmelidir. İşlemleri tamamlamayan öğrenciler Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle Duyurulur.