Duyurular

Değerli Öğrenciler,

28 Kasım 2020 tarihinde yapılan 5 (ı) zorunlu İngilizce dersleri Güz Dönemi ara sınavına katılamayıp haklı ve yasal gerekçesini beyan etmek isteyen öğrenciler aşağıda yer alan bağlantıdaki matbu dilekçeyi doldurup ıslak imzalı bir şekilde moderndillermazeret@gmail.com adresine 04 Aralık 2020 tarihi saat 17.30’a kadar (varsa kanıt belgeleriyle beraber) göndermelidir. Dilekçeyi, istenen tüm bilgileri içerecek şekilde elle yazıp, imzalayıp fotoğraf olarak maille göndermek de mümkündür.

Mazeretler Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçları ilgili web sayfalarında ilan edilecektir.

İngilizce Sınavı Mazeret Bildirim Dilekçesi