Duyurular

ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MAZERET BİLDİRİMLERİ HAKKINDA

 

Değerli Öğrenciler,

 

17-18 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan 5 (ı) zorunlu İngilizce dersleri Bahar Dönemi ara sınavına katılamayıp haklı ve yasal gerekçesini beyan etmek isteyen öğrenciler aşağıda yer alan bağlantıdaki ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MAZERET BİLDİRİMLERİ FORMUNU ıslak imzalı bir şekilde moderndillerarasinav@gmail.com adresine 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30’a kadar (varsa kanıt belgeleriyle beraber) göndermelidir. Dilekçeyi, istenen tüm bilgileri içerecek şekilde elle yazıp, imzalayıp fotoğraf olarak maille göndermek de mümkündür.

Bahsedilen bu formatlar dışında ve ıslak imzasız dilekçeler geçerli sayılmayacaktır.

Mazeretler Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçları ilgili web sayfalarında ilan edilecektir.

 

ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MAZERET BİLDİRİMLERİ FORMU