Azami Süresi Dolan Öğrencilerimizin Dikkatine!
9 October 2020 | 11:25

26.11.2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun'un 28 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesinin  (c)  fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, Yüksekokulumuzda öğrenim gören ve azami sürelerini dolduran 6 ders üzeri dersi olan öğrencilerin kayıtları silinme aşamasında olup, 6 dersten fazla  olan öğrencilerin ders kayıtlarını yapmamaları gerekmektedir. Ders kaydı yapan öğrencilerin ders kayıtları danışmanları tarafından onaylanmayacaktır. Azami Sürelerini  dolduran ve 6 ders üzeri olan öğrencilerin danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Önemle Duyurulur.

Other Announcements