AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

AMAÇ

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeninin, diş hekimine tanı, tedavi veya kliniklerin düzen ve işleyişinde her durumda ve aşamada yardımcı olacak profesyonel bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl

DİPLOMA TÜRÜ

Önlisans

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olan öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır. (ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geçiş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslere ve uygulamalı derslere devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezun durumuna gelen üç dersi veya tek dersi kalan öğrenciler için tek ders veya üç ders sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olmalı ve 120 AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ

Dişcilik Hizmetleri Bölümü'nde bulunan bu programın eğitim süresi 2 yıldır ve her yarıyılda 30 AKTS kredisi almak üzere toplam 120 krediyi tamamlamak gerekir. Birinci yıl sonunda 30 iş günü staj yapılması zorunludur.

Eğitim süresince;

Klinik Araç Gereç ve Malzemeleri

Ağız, Diş Anatomisi ve Terminolojisi

Maddeler Bilgisi

Laboratuvar İşlemleri

Meslek Etiği

Klinik Cihazlar Bakımı ve Kalibrasyonu

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sistemik Hastalıklar ve İlk Yardım

Oral Hijyen Eğitimi

Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt

Diş Hekimliğinde Radyoloji gibi Meslek ile ilgili dersler ve

Türk dili

Yabancı Dil

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçmeli Dersler

gibi genel dersler okutulur. Ayrıca Hastanelerin diş kliniklerinde Mesleki Uygulama ve Yaz Stajı dersleri kapsamında uygulamalı eğitim verilir. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği programına Öğrenci Seçme Sınavından başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Bunun için TYT puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve çalışma odalarında devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.

Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.

İlgi: Sterilizasyon ve teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon sistemlerine ilgisi olmak.

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi:

Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı 30 iş günü, Dönem IV'de mesleki uygulama dersi kapsamında haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

MEZUNLARIN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Bu programı başarı ile tamamlayanlara önlisans diplaması verilir ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ünvanı kazanırlar. Mezunlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, Özel Muayenehanelerde, Diş Hekimliği Fakültelerinde ve Özel Diş Hastanelerinde çalışabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, "Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi" gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ebru DOĞAN GÜNER

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN

Program Kadrosu:

Doç.Dr. Ebru DOĞAN GÜNER (Program Başkanı)

Doç.Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN

Dr.Öğr.Üyesi Üzeyir ÇAĞLAR

Öğr.Gör. İlknur BAKIR