Misyon - Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı inisiyatif sahibi ara elemanları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Değişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca uyum sağlayabilen, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Değerler ve Hedefler

 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Tutarlılık
 • Tarafsızlık
 • Çağdaş ve yenilikçi
 • Paylaşımcılık
 • Şeffaflık
 • Verimlilik
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Mesleki uzmanlık
 • Karşılıklı saygı
 • Katılımcılık
 • Mesleki etik değerlere saygılı ve bağlı olmak

 

İyileştirme Alanları

Birimimiz; üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına  ve sorumluluklarına duyarlı, yaptığı işi bilen, ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olma özelliğiyle güçlü bir yöne sahiptir. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik daha çok ders alması ve okulumuzdaki görevli öğretim elemanlarımızın  araştırmaya yönelik daha çok çalışma yapmaları iyileşmeye açık yönlerimizdir.