TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (RADYOLOJİ)

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olan öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjan sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünden mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ÖSYM tarafından yayınlanan klavuzda yer alan ilgili Fakültelerin belirli bölümlerine geçerek lisans mezunu olabilirler.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslere ve uygulamalı derslere devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezun durumuna gelen üç dersi veya tek dersi kalan öğrenciler için tek ders veya üç ders sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bölümden mezun olabilmek için akademik not ortalamasının en az 2 olması ve 4 yarıyıl sonunda zorunlu ve seçmeli dersler ile 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

AMAÇ

Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ

Bu programda; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Programın teorik dersleri Yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmaktadır. Dersler Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanları ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın gelecegi aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde, DMS/KMS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Ayrıca DGS sınavında başarılı olanlar ilgili programa yakın, 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını kazanabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Arzu Evrim KOÇKAYA

Program Başkanı: Doç. Dr. Hayriye Gökçen ÇETİNKAYA

Program Kadrosu:

Doç.Dr. Ebru BEYZİ

Doç.Dr. Hayriye Gökçen ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN

Arş. Gör. Dr. Yusuf ŞİMŞEK

Öğr.Gör. Mustafa KAYA

Derslik Sayısı: 2

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve görüntüleme odalarında devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.

Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.

İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

YÜKSEKOKULDA YAPILAN STAJ UYGULAMA VE SÜRESİ

Staj eğitim süreleri: Dönem II de yaz stajı  30 iş günü, Dönem IV' de bahar stajı haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Radyoloji programını başarı ile bitirenlere Sağlık Teknikeri ünvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı tomografi, Magnetik Rezonans, Mammografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları vardır. İŞ İMKANLARI: Radyoloji Teknikeri ünvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet ve Sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir.

MESLEĞİN GELECEĞİ

Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar. Gelişen teknolojiyle beraber sağlık kuruluşları kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarından üniversite mezunlarını tercih etmeye başlamakta ve gelecekte daha da önemli olması beklenmektedir.