İLK VE ACİL YARDIM

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler ÖSS’nin belirlediği sayısal puana göre yerleştirilmektedirler. (Sayısal-I)

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş : Eş değer programlara geçiş yapılır.

(ek madde I ve aritmetik ortalaması)

Dikey Geç iş : (Lisans programlarına) DGS şartları ile Bölümler ÖSYM Klavuzunda belirtilmiştir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Vize –Final – ve Tek Ders Sınavı yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Akademik not ortalaması 2 ve üzeri olan ve 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde mezun olmaktadırlar.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ:  İlkyardım, ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri ifade eder, İlk yardım müdahelesinde bulunacak olan Paramedik, acil sağlık hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, hızlı ve doğru karar verebilen etik kurallara göre hareket eden profesyoneldir.

AMACI: Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 yıl

DİPLOMA TÜRÜ: Önlisans

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA

PROGRAM BAŞKANI: Prof. Dr. Birsen KAPLAN


PROGRAM KADROSU:

Prof. Dr. Birsen KAPLAN (Program Başkanı)
Doc. Dr. Alper Cenk GÜRKAN
Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Deniz TANALP
Öğr.  Gör. Dr. İsmet ÇELEBİ

DERSLİK SAYISI: 2 adet

LABORATUVAR SAYISI: 2 adet

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER: Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları, ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları beklenmektedir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.

YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN UYGULAMALI ÇALIŞMALAR VE SÜRE: Dönem II de yaz stajı  olarak 30 iş günü, Dönem IV'de mesleki uygulama dersi olarak haftada 3 iş günü yapılmaktadır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI: Bu program mezunlarına Sağlık Teknikeri ünvanı (Paramedik ) verilmektedir. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, Acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, Acil yardım istasyonları, Acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, Acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

İŞ İMKANLARI : KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEĞİ: Gelişen teknolojiyle beraber okulumuzun teorik ve uygulamalı eğitimine sahip olan öğrencilerimiz mesleklerinin geleceğinde kalifiye elemanlar olarak yerlerini alacaklardır. Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzda başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu taktirde, Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar.