PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

 

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Öğrencilerimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile okulumuza kabul edilir.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ (Yatay-Dikey Geçiş )

Yatay Geçiş: Üniversitelerin eş değer programlarına yatay geçiş kriterlerini sağlayabildikleri takdirde geçiş yapılır.

Dikey Geçiş: Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı mezunları, DGS sınavı ile ÖSYM Kılavuzunda belirtilen Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yaparak Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Yüksekokulumuzda devam zorunluluğu olan teorik ve uygulamalı derslerden vize ve final sınavları yapılarak ders geçme notları belirlenir. Öğrencilerimiz 120  AKTS kredilerini tamamlamaları halinde akademik not ortalamaları 2 ve üzeri olduğu durumda mezun olmaktadırlar.

AMACI:  Hastaneye başvuran kişilerden alınan hücre ve doku örneklerinin preanalitik, analitik ve postanalitik patoloji laboratuvar evrelerinin her birindeki süreçleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip, geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir. Aynı zamanda hastalıklara tanı koymanın oldukça önemli bir alanı olan patoloji bilimiyle uğraşan öğrencilerimizin gelişen teknolojileri takip edebilmesi, problem çözme yeteneğine sahip olabilmesi ve etik ilkelere duyarlı, iletişim becerilerinin güçlü olması da verdiğimiz eğitimin önemli bir parçasıdır.

PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ: Öğrencilerimiz Anatomi, Fizyoloji, Sitoloji, Histoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Sitoteknoloji, Histoteknoloji, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları, Moleküler Patoloji Teknikleri gibi temel teorik ve uygulamalı derslerinin yanında, Yaz Stajı ve Mesleki Uygulama gibi pratik derslerini de tamamlayarak mezun olabilirler.

Eğitim Süresi: Öğrenim süresi 2 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir.

Diploma türü:  Önlisans

Yüksekokulda Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Öğrencilerimiz Dönem II sonunda 30 iş günü Yaz Stajı ve Dönem IV de Mesleki Uygulama Dersini haftada 3 iş günü olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uygulama ve Araştırma Hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve özel patoloji laboratuvarlarında yapmaktadırlar. Uygulamalar G.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır.

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER: Biyoloji ve kimya bilimine ilgisi olan, dikkatle ve sabırla ekip çalışmalarını yürütebilecek, uzun saatler kapalı mekanlarda çalışabilecek, araştırmacı ve ömür boyu öğrenmeye meraklı olan ve el ve göz becerisini başarıyla koordine ederek kullanabilmesi gerekmektedir.

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÜNVANI VE ÇALIŞMA ALANLARI: Program öğrencilerimiz patoloji laboratuvar alanında ihtiyaca yönelik hizmetleri uluslararası standartlara uygun olarak verebilecek şekilde teorik ve pratik mesleki donanıma sahip “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” olarak mezun olmaktadırlar. Patoloji Laboratuvarı Teknikleri programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Laboratuvarları, Sitogenetik Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında ve patoloji laboratuvarlarına malzeme temin eden medikal firmalarda görev yapabilmektedir.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA

Program Başkanı: Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA

Program Kadrosu:

Prof. Dr. Evrim Arzu KOÇKAYA

Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Doç. Dr. Ayşe ÖĞÜTÇÜ ASLANTÜRK 

Doç. Dr. Elvan ANADOL

Öğr. Gör. Hazer YÜKSEKDAĞ

Derslik Sayısı: 2

Laboratuvar Sayısı: 2