YAŞLI BAKIMI

AMACI

Programımızda öğrencilerimizin, “Yaşlı Bakım Teknikeri” olarak, kamu ve özel kuruluşlarının geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti veren özel sağlık kurum ve kuruluşlarda hizmet verebilecekleri şekilde, etik kuralların bilincinde, mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilerek yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl

DİPLOMA TÜRÜ

Önlisans

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olan öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjan sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Yaşlı Bakımı programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde ÖSYM tarafından yayınlanan klavuzda yer alan ilgili Fakültelerin belirli bölümlerine geçerek lisans mezunu olabilirler.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslere ve uygulamalı derslere devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezun durumuna gelen üç dersi veya tek dersi kalan öğrenciler için tek ders veya üç ders sınavı yapılmaktadır.

YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN STAJ UYGULAMALARI VE SÜRESİ

Dönem II de Yaz Stajı dersi kapsamında 30 iş günü, Dönem IV'de Mesleki Uygulama dersi kapsamında haftada 3 iş günü, olarak yapılmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bölümden mezun olabilmek için akademik not ortalasının en az 2 olması ve 4 yarıyıl sonunda zorunlu ve seçmeli dersler ile 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilecek, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayabilecek, merhamet duygusuna sahip, anlayışlı, sabırlı, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek nitelikte olmalıdır.

PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI

Bu program mezunları “Yaşlı Bakım Teknikeri” unvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların yaşlı bakım birimlerinde görev yapabilirler.

İŞ İMKANLARI

KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Program Başkanı: Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Program Kadrosu:

Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Doç. Dr. S. Selcen BABAOĞLU AYDAŞ

Öğr. Gör. Dr. Deniz BAŞBINAR AKTEKİN

Öğr. Gör. Sariye Bilge DOĞAN