2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Yaz stajı

27 Haziran 2022 -  10 Ağustos 2022 tarihleri arasında (30 iş günü) yapılacaktır.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince yüz yüze staj yapacak öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları zorunludur.

Öğrencilerimiz kendi tercihleri ve rızaları (Yaz Stajı Rıza Beyan Formu) doğrultusunda kendi staj yerlerini buldukları takdirde stajlarını isteğe bağlı olarak özel ve resmi sağlık kuruluşlarında yüzyüze yapabileceklerdir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.


İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alarak bu dersten başarılı olanların bu eğitimi almasına gerek yoktur. Ayrıca Öğrencilerimiz bu belgeyi kendi imkanları ile de alabilir.

Yüzyüze staj yapacak öğrenciler için gerekli belgeler

1. Yaz Stajı Ek-1 (Fotoğraflı) ve Ek-2 Form (3 nüsha doldurulacaktır). Doldurma konusunda YARDIM için tıklayınız

2. "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" belgesi veya "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersini alan öğrenciler için transkript çıktısı.

3. Tetanoz, Hepatit, PPD ile ilgili onaylı resmi belgeler

4. T.C. Kimlik belgesi fotokopisi

5. Müstehaklık Belgesi (E-Devlet Kapısından alınabilmektedir)

6. Yaz Stajı Rıza Beyan Formu 

Yüksekokul İşyeri Staj Sozlesmesi

Zorunlu olmamakla birlikte bazı kurumlar ilgili makama ön dilekçesi istemektedir. Örnek yazı için tıklayınız.

NOT: Yaz Stajı yaptığınız kurum tarafından onaylanan bu belgeleri yaz stajı yaptığınız birimden kapalı zarf içerisinde teslim alarak, yaz stajı bitiminde okula elden teslim ediniz. İlgili evrakların akıbetinden bizzat öğrenciler sorumludur.

Yaz Stajı bittiğinde öğrenciler zaman kaybetmeden aşağıdaki belgeleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Ek-1 formu (staj yaptığı birim tarafından imzalı onaylı)

2- Yaz Stajı Değerlendirme ve Devam Durum Çizelgesi (İlk ve Acil Yardım Programı için)  (Tüm Programlar için) staj yaptığı birimce imzalı onaylı)

3- Yaz Stajı Rapor Şablonu indirmek için tıklayınız. 

Yaz Stajı Rapor Hazırlama Kuralları için tıklayınız.

Staj/İşyeri Eğitimi Yönergesi için tıklayınız.

Yaz Stajı ve Mesleki Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

YAZ STAJI ÖĞRETİM ELEMANLARI

PROGRAM

Sorumlu Öğretim Elemanı

Ağız ve Diş Sağlığı

Doç.Dr. Üzeyir Çağlar

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Mehmet Erdem güney

İlk ve Acil Yardım

Prof. Dr. Birsen Kaplan

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Öğr.Gör. Hazer Yüksekdağ

Tıbbi Laborutavar Teknikleri

Öğr. Gör. Fatma Kartal Ersoy

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doç.Dr. Hayriye Gökçen Çetinkaya

Yaşlı Bakımı

Doç.Dr. Seniha Selcen Babaoğlu Aydaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image